Agriculture Loan

कृषि ऋण

            एकिकृत कृषि (कुखुरा, बंगुर,माछा,हांस),कृषि वन, तरकारी खेती, फलफुल खेती, नगदेवाली, खाद्यान्न बाली, कृषि औजार खरीद,मलखाद खरिद, कुखुरापालन, माछापालन,मौरीपालन,च्याउ खेती,पुष्प खेती, कफि खेती, चिया खेती, नर्सरी, पशुपालन आदि कार्यका लागि प्रदान गरिने ऋणलाई कृषि तथा पशुपालन ऋण भनिनेछ ।

ऋणको सीमा र भाखा :
    यस शिर्षकमा देहायबमोजिम ऋणको सिमा र भाखा कायम रहनेछ ।        
क) सानाकृषि परियोजना : साना परियोजना अन्तर्गत अधिकतम रु  ५ लाख ऋण प्रदान गर्न सकिनेछ र यसको अधिकतम भाखा ३ वर्षको रहनेछ ।
ख) मझौला कृषि परियोजना : मझौला परियोजना अन्तर्गत अधिकतम रु. ५ देखि  १0  लाख प्रदान गर्न सकिनेछ र यसको अधिकतम भाखा ५   वर्षको रहनेछ ।
ग)ठुला कृषि परियोजना : ठुला परियोजना अन्तर्गत  रु. १0  लाख भन्दामाथि रु. ३०लाख रकमसम्म प्रदान गर्न सकिनेछ । यसको अधिकतम भाखा ७ वर्षको रहनेछ ।
व्याजदर : 14.25% Greencard : 13.75%

 

ऋणको प्रकार                    ऋणको सीमा      ऋण अवधि       किस्ता     ब्याजदर           साना कृषि परियोजना ऋण   :        ५,००,०००           ३ वर्ष             मासिक           व्याजदर : 14.25% Greencard : 13.75%
मझौला कृषि परियोजना ऋण  :  ५–१० लाख    ५ वर्ष            मासिक            व्याजदर : 14.25% Greencard : 13.75%
ठूला कृषि परियोजना ऋण  :  १०–३० लाख        ७ वर्ष          मासिक            व्याजदर : 14.25% Greencard : 13.75%

 

कृषि ऋण, व्यापार व्यवसाय ऋण, सेवा व्यवसाय ऋण, घरकाज ऋण, कर्मचारी सहुलियत ऋणको हकमा त्रैमासिक किस्ताबन्दीको व्याजदर मासिक किस्ताबन्दीको भन्दा १% वढी हुनेछ ।