Award & Greetings

पुरस्कार सम्मान छात्रवृत्ति

  • उत्कृष्ट विद्यार्थी पुरस्कार कक्षा १२, स्नातक, स्नातकोत्तर,
  • एकलमहिला सम्मान
  • ज्येष्ठ सदस्य सम्मान,
  • सदस्य विस्तार  योगदान,
  • सफल उद्यमी पुरस्कार
  • उत्कृष्ट बचतकर्ता, (बाल बचत, ज्येष्ठ नागरिक बचत, कारोबार, दैनिक, ऐच्छिक
  • उत्कृष्ट ऋणी ,
  • उत्कृष्ट कर्मचारी पुरस्कार
  •   असल ऋणी ( ग्रिनकार्ड )