Axyakosh Saving

अक्षयकोष बचत

        मूल बचत रकम खर्च गर्न नसकिने गरी ब्याज रकमलाई नीति अनुसार सामाजिक हित वा तोएिको निश्चित कार्यमा खर्च गर्न सकिने दाताहरुबाट जम्मा गरिएको रकमलाई अक्षयकोष बचतमा राखिनेछ । 

नरबहादुर–डम्बरकुमारी अक्षयकोषका दाता नरबहादुर कटुवाल र उहाँकी धर्मपत्नी स्व.डम्बरकुमारी कटुवाल