Bachat Suraksan Loan

बचत सुरक्षण ऋण

बचत सुरक्षण ऋण :
       शेयर सदस्यको आफ्नो वा आफू समेत तिनजना सदस्य सम्मको शेयर र बचत जमानतबाट आवश्यक घरकाज कार्यका लागि दिइने ऋणलाई बचत सुरक्षण ऋण भनिने छ।
ऋणको सीमा
शेयर र बचतको ८० प्रतिशतसम्म ऋण लगानी गरिनेछ ।
अवधि
यस प्रकारको ऋणको अवधि बढीमा १  वर्षको हुनेछ ।
ब्याजदर : १५ %

 

भुक्तानी तरिका :
             यस प्रकारको ऋणको भुक्तानी सम्झौता अनुसार अनिवार्य मासिक वा त्रैमासिक किस्तावन्दीमा गर्नुपर्नेछ तर त्रैमासिक किस्ताबन्दीको व्याजदर मासिक किस्ताबन्दीको भन्दा ०.५ प्रतिशत बढी हुनेछ ।