Business loan

व्यापार / व्यवसाय ऋण

                         आयात निर्यात, होलसेल व्यापार, होटल व्यवसाय, मिनि सुपर मार्केट, सुन–चाँदी पसल, तयारी पोसाक, छापाखाना, कुटानी–पिसानी लगायत सानो पूँजीबाट सञ्चालन गरिने प्लाष्टिक, फर्निचर, कपडा, गृल, कापी उद्योग, ईटा उद्योग, क्रसर उद्योग, बेकरी,सिलाई बुनाइ जुत्ता तथा चप्पल, मसला, हस्तकला, विष्कुट, चाउचाउ, मैन बत्ति,साबुन,दालमोठ, जस्ता उद्योग सञ्चालन गर्न लगानी गरिने ऋणलाई व्यापार व्यवसाय ऋण भनिन्छ ।
 
सानाव्यवसाय ऋण :

         साना व्यवसाय ऋण अन्तर्गत अधिकतम रु ५ लाख ऋण प्रदान गर्न सकिनेछ र यसको अधिकतम भाखा ३ वर्षको रहनेछ ।
 मझौला व्यवसाय ऋण :

         मझौला व्यवसाय ऋण अन्तर्गत अधिकतम रु ५ लाखदेखि १० लाख प्रदान गर्न सकिनेछ र यसको अधिकतम भाखा ५ वर्षको रहनेछ ।
  ठुला व्यवसाय ऋण :

               ठुला व्यवसाय ऋण अन्तर्गत  रु १० लाखभन्दा माथि रु. ३० लाख रकमसम्म प्रदान गर्न सकिनेछ । यसको  भुक्तानी अवधि अधिकतम भाखा ७ वर्षको रहनेछ ।
व्याजदर १४.७५ %

भुक्तानी तरिका :
         ऋणको भुक्तानी अनिवार्य किस्तावन्दी रुपमा गर्नुपर्नेछ । साना व्यापार/व्यवसाय ऋणको हकमा ऋणीको आम्दानीको विश्लेषण गरी आपसी सहमतिको आधारमा मासिक वा त्रैमासिक किस्तावन्दी लागु गरिनेछ र मझौला तथा ठुला व्यापार/व्यवसाय ऋणको हकमा मासिक किस्तावन्दी लागू गरिने छ तर त्रैमासिक किस्ताबन्दीको व्याजदर मासिक किस्ताबन्दीको भन्दा १ प्रतिशत बढी हुनेछ ।