Chardparva Bachat

चार्डपर्व बचत

चार्डपर्व बचतका विशेषताहरु

  • व्याजदर : ७
  • न्युनतम व्यालेन्स रु ५००
  • विशेष चार्डपर्वमा निकाल्न सकिने ।