Departments

Member Care Department
सदस्य सहायता कक्ष

 • संस्था सम्बन्धी सम्पूर्ण जानकारी प्रदान गर्ने
 • सदस्यता लिने
 • खाता खोल्ने
 • सल्लाह, सुझाव तथा गुनासाहरु सुन्ने
 • सूचना आदान–प्रदान गर्ने
 • रेमिटान्स सम्बन्धी सम्पूर्ण काम गर्ने
 • मोवाइल रिचार्ज, डिसहोम रिचार्ज विद्युत महशुल भुक्तानी इन्टरनेट, टेलिफोनको महशुल भुक्तानी

Loan Department ( ऋण विभाग )

 • ऋण सम्बन्धी परामर्श दिने ।
 • ऋण निवेदन लिने ।
 • ऋण सम्बन्धी कागजातहरु तयार गर्ने ।
 • धितो मूल्याङ्कन गर्ने ।
 • धितो रोक्का/फुकुवा/दृष्टिबन्धक गर्ने ।
 • ऋण लगानी गर्ने ।
 • ऋण सम्बन्धी ताकेता तथा पत्राचार गर्ने ।
 • ऋण सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्यहरु गर्ने ।

ऋणविभाग प्रमुख

अभिमन्यु अर्याल
(ऋण अधिकृत)
छैटौँ तह

Cash Counter (नगद काउण्टर)

 • बचत जम्मा गर्ने
 • बचत फिर्ता गर्ने
 • बिल, भरपाई, भौचर लिने ।
 • नगद सम्बन्धी सम्पूर्ण कारोबार गर्ने ।