Member Current Account

कारोबार बचत

               शेयर सदस्यहरुलाई संस्थाले प्रदान गर्ने शेयर लाभांश, संरक्षित पूजी फिर्ता कोषबाट  र रेमिटान्स बापत विदेशबाट पठाइएको रकम, आवधिक बचतबाट प्राप्त हुने ब्याज, ऋण भुक्तान गर्ने प्रयोजन वा स्वैच्छिक रुपमा जम्मा गर्ने रकम समेतको बचतलाई कारोबार बचत भनिनेछ । यस्तो बचतमा न्युनतम र अधिकतम रकमको सीमा हुने छैन ।

विशेषताहरु

  • कारोबार गर्ने बानीको विकास गराउने ।
  • व्यवसाय गर्न अत्यन्त उपयोगी
  • जुनसुकै बेला जतिसुकै रकम जम्मा गर्न र भुक्तानी लिन सकिने ।
  • संस्थाका सदस्यहरूले अनिवार्य भाग लिनुपर्ने ।
  • वार्षिक ब्याजदर बजार अनुसार प्रतिस्पर्धी दिइनेछ ।
  • व्याज गणना अर्धवार्षिक भुक्तानी हुनेछ ।
  • ब्याजदर ६ %