Values

मूल्य मान्यता :

 ऐन नियम विनियमको पालना :
सहकारी संस्था सञ्चालन गर्न सहकारी ऐन नियम मापदण्ड तथा संस्थाको विनियम नीतिहरु र कार्यविधिहरु पालना गर्न प्रतिवद्ध ।

समानता :

संस्थाका सबै गतिविधि, कार्यक्रमहरु तथा चुन्न र चुनिन पाउने अधिकारमा समानताका लागि प्रतिवद्ध ।

लैंगिक सन्तुलन :
महिला र पुरुषका आधारमा कुनै प्रकारको लैङ्गिक विभेद हुन नदिन र विनियम तथा नीतिले व्यवस्था गरे अनुरुप महिला स–शक्तीकरणमा जोड दिन प्रतिवद्ध ।

पारदर्शिता :
सदस्यहरुको व्यक्तिगत गोपनीयता कायम राख्दै संस्थाका हरेक क्रियाकलापहरु पारदर्शी बनाउन प्रतिवद्ध

व्यवसायिकता :
आधुनिक प्रविधिबाट छिटो छरितो सदस्य सेवामा आधारित व्यवसाय गर्न प्रतिवद्ध

 जवाफदेहिता :
संस्था सञ्चालनमा गरिएका निर्णय र क्रियाकलापहरुबाट परेका सकारात्मक र नकारात्मक परिणाम प्रति जवाफदेहिता बहन गर्न प्रतिवद्ध ।

 सदस्य प्रधान :
संस्थाका योजना कार्यक्रमहरु बनाउँदा सदस्यहरुको सर्वाेपरि हितमा आधारित गर्न प्रतिवद्ध ।

 सहभागिता :
योजना निर्माण तथा निर्णय प्रक्रियामा सञ्चालक समिति उपसमिति सल्लाहकार सदस्य र व्यवस्थापन पक्ष समेतलाई सहभागी गराउन प्रतिवद्ध ।

स्वयंसेवी :
संस्थाका बिकास र बिस्तारका लागि अवलम्बन गरिएका योजना कार्यक्रम र गतिविधिहरुमा सम्पूर्ण सञ्चालक समिति तथा उपसमिति स्वयंसेवकका रुपमा कार्य गर्न प्रतिवद्ध ।

 पल्र्स मापदण्डको अनुसरण :

संस्थाको वित्तीय सूचकाङ्कहरुलाई पल्र्स मापदण्ड अनुरुप पु¥याउन निरन्तर लागिरहन प्रतिवद्ध ।

 नवीनतम खोज :
सहकारी सञ्चालनका लागि राष्ट्रिय अन्तराष्ट्रिय रुपमा बिकास भएका नवनीतम खोज, प्रविधिहरुलाई संस्थाको विशिष्ट आवश्यकता अनुरुप video tukif खोज तथा प्रयोग गर्न प्रतिवद्ध ।