Vission,Mission & Objective

Vission

गुणस्तरीय वित्तीय सेवा प्रदायक सक्षम दिगो सहकारी

Mission :

सदस्यहरुको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक बिकासका लागि सहकारी मूल्य मान्यता सिद्धान्त अनुरुप आधुनिक प्रविधियुक्त सर्वसुलभ वित्तीय र गैर वित्तीय सेवाहरु प्रदान गर्ने ।

Objective (उद्देश्य) :

  • सदस्यहरुमा स्वालम्बनको ज्ञान, पारस्परिक सहयोग र मितव्ययिताको भावना अभिवृद्धि गर्ने ।
  • सदस्यहरुलाई अनुत्पादक खर्चमा कटौती गर्न अभिप्रेरित गरी नियमित बचत गर्ने बानीको विकास गर्ने ।
  • सदस्यहरुको उत्पादनशिल क्षमता वृद्धि गर्न ऋण प्रवाहलाई व्यवस्थित गर्ने , 
  • शेयर सदस्यहरुको खाँचो पुरा गर्न आपसमा एकजुट भई कार्य गर्न प्रोत्साहित गर्ने ।
  •  सदस्यहरुको आर्थिक तथा सामाजिक जिवनस्तर माथि उठाउन प्रयत्नशिल रहने उत्पादनशिल आयमूलक, सीपमूलक उद्देश्यका लागि सदस्यहरुलाई उचित ब्याजदरमा ऋण प्रवाह गर्नु ।
  •  समुदायको दिगो विकासका लागि सामाजिक सेवाका लागि प्रोत्साहन गर्ने ।
  •  सदस्यलाई व्यवसायिक बनाउन प्रयत्नशिल रहने ।